Vul de onderstaande gegevens in (met * is verplicht)

  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen!

  Algemene voorwaarden

  • Deelname aan de cursus betekent dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.
  • De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen geval een uitzondering gemaakt.\Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat op de website of in de ontvangen e-mail.
  • Het tarief voor een cursus, workshop is inclusief teken- en schildermaterialen, tenzij dit bij de omschrijving op de website of bij het inschrijfformulier/mail anders wordt aangegeven.
  • De betaling van het lesgeld vindt uiterlijk 2 weken voor de aanvang van het lesprogramma plaats.
  • De cursist neemt deel aan het vooraf afgesproken lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor één periode van 3 maanden.
  • Schriftelijke aanmeldingen voor een nieuwe cursus zijn altijd een bindende afspraak. Als de cursist zich om welke reden dan ook binnen 1 maand voor de start van de cursus zich toch afmeldt blijft de betalingsverplichting staan, tenzij deze cursusplaats kan worden opgevuld door een andere deelnemer.
  • Het cursusgeld kan na een seizoen worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
  • Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
  • Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Deze zijn te vinden in het atelier.y
  • De cursusleider behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hij/zij hiervoor gegronde redenen kent.
  • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
  • Indien noodzakelijk kan de cursusleider de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
  • Het is niet mogelijk een cursusseizoen te delen met een andere cursist (50 % deelname)
  • Kunstlokaal Wezep kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
  • Schade aan- of vermissing van uw eigendommen zijn volledig voor uw eigen risico.
  • Wil je iemand meenemen naar de les dan kan dit in overleg met de cursusleider.

  Wil je de “Algemene voorwaarden” downloaden? KLIK HIER